Tag Archives: Volleyball Coaching

Ayak Bileği Yaralanmalarını Önleme

My recent post on preventing ankle injuries has been translated into Turkish by Serdar Mengi from the volleyball portal voleybolaktuel.com.  The translation appears here.

Ayak bileği burkulması, her düzeyde voleybolda en sık görülen akut yaralanmalardır. Yayınlanan bu makaleye göre, yaralanma nedeniyle kaybedilen süre, toplam sürenin % 30’unu oluşturuyor. Bu nedenle, teknik direktör mantıksal olarak, ekibindeki ayak bileği burkulmalarının sayısını ve şiddetini azaltması gerektiğinin farkında olmalıdır. Burkulmayı önlemek için, mantıksal olarak oyuncuların ayak bileklerini bantladığını ve / veya birkaç farklı ayak bileği koruyucusu kullandığı görülüyor. Ancak belki de bu tür bir yaralanmayı önlemek için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Sorunu biraz inceleyecek olursak.

Göz önüne alınması gereken ilk şey, ayak bileğindeki burkulmaların yaygın olması. Biz en yaygın voleybol yaralanmalarının bu olduğunu biliyoruz, fakat aslında bu gerçek mi?  2014 Dünya Şampiyona’sında, her 420 maçtan birinde, tek bir voleybalcu için bir ayak bileği burkulma ihtimalinin çok yüksek olduğu hesaplandı. Farklı bir bakış açısıyla baktığımızda, son iki sezonda bir ayak bileği burkulması yaşadım. Her oyuncunun sezon başına 50 net eylemi geçekleştirdiği var sayılırsa (hücum + blok gibi), bu 17.500 potansiyel yaralanmaya denk gelir. Pasörleri  ve liberoları çıkartacak olursanız, takımda on oyuncu kalır ve  iki sezon boyunca 175,000 potansiyel yaralanma, 1 gerçek sakatlık gerçekleşti. Bilinen ayak bileği burkulmaları yaygın bir voleybol yaralanması olduğudur, aslında bu kadar yaygın değildir. Aslında, bu miktar şaşırtıcı derecede nadirdirler.

Şimdi bir ayak bileği burkulmasının gerçekleşmesini düşünelim. En basit haliyle, iki (veya daha fazla) kişi aynı zemini kullanmaya çalıştığında bir ayak bileği burkulması oluşur. Ayak bileği burkulmalarını önlemenin en belirgin yolu, iki oyuncunun aynı zemini kullanmaya çalışmamasını sağlamaktır. Bunların daha az bir kısmı ise, koçun uygun sistem ve yapıları yerine getirmediğinden kaynaklanmaktadır. Her durumda sistem ve yapılar net olmalıdır.  Bu aynı zamanda taktiksel olarak mantıklıdır, çünkü aynı bölgede yer alan iki oyuncu karışıklığa neden olur ve diğer alanları açık bırakır. Oyuncu yerleşiminde ve aynı yerde yer almalarının önemli bir nedeni de olan vesilelerin çoğunluğu konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Son on yılda, konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanmayan, içinde bulunduğum herhangi bir uygulamada tek bir ayak bileği burkulması hatırlamıyorum. Bu, genel olarak odaklanma eksikliği veya yorulmadan kaynaklanabilir. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, oyuncuların sıklıkla yorgun düştükleri ve en az odaklandıkları sezonun son ayında ayak bileği burkulmalarının% 80’i ortaya çıkıyor.

Özetlemek gerekirse, ayak bileği burkulması inanılmaz derecede nadirdir. Ve bu nadir sakatlığı önlemenin en iyi yolları ; iyi bir yerleşim sistemi, Eğitim ve antremanları iyi yönetmek, tamamen odaklanmaya yönelik bir ortam oluşturmaktır.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

Preventing Ankle Injuries

Ankle sprains are the most common acute injuries in volleyball at all levels.  According to this article on volleycountry.com they account for 30% of all time lost due to injury.  Logically therefore the coach must be aware of how to decrease the number and severity of ankle sprains in his team.  And so we will see players taping their ankles and / or wearing one of a number of different types of ankle braces.  Logical indeed.  But maybe we need to do more to prevent this kind of injury.  Let’s study the problem a little bit.

The first thing to consider is just how common are ankle sprains.  We know that they are the most common volleyball injuries, but are they actually common?  For the 2014 World Championships, I did a (very) rough calculation that an ankle sprain was likely to occur to an individual volleyballer about once every 420 matches.  Looking at it a different way, in the last two seasons I have had one ankle sprain.  (Very) roughly, that is 350 trainings and matches.  If every player has 50 net actions (spikes + blocks, ie potential injuries) per session, that comes to 17,500 potential injuries.  If you take out setters and liberos, leaving ten players in the team, that is 175,000 potential injuries over the two seasons, resulting in exactly one (1) actual injury.  It is obvious that while ankle sprains are a common volleyball injury, they are not actually common. In fact, they are astonishingly rare.

Let us now consider the mechanism of an ankle sprain.  In the simplest form, an ankle sprain occurs when two (or more) people try to use the exact same piece of floor*.  The most obvious way to prevent ankle sprains is to ensure that two players don’t try to use the piece of floor.  A small number of these are due to the the coach not having appropriate systems and structures in place.  The systems and structures must be clear in every situation.  This is also tactically logical, as two players occupying the same area both creates confusion and leaves other areas open.  The rest, and therefore vast majority, of occasions where two players are in the same space are simply due to lack of concentration.  In the last ten years, I don’t recall a single ankle sprain in any practice I have been involved in that was not the direct result of lack of concentration.  That can be caused by general lack of focus, or distraction, or by fatigue.  I can take that one step further, in my experience, 80% of ankle sprains occur in the last month of the season when players are often at their most fatigued and least focussed.

To summarise, ankle sprains are incredibly rare.  And the best way to prevent these incredibly rare events is have good systems in place, manage the training / competition load, ie fatigue, appropriately and maintain a focussed training environment.

Actually, that is just good coaching.


*Yes, sometimes players just fall over and sprain their ankles, but I think under the circumstances we can remove that situation from our consideration.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

The Hockey Error

A lot, or at least a few, sports count assists among their statistics.  That is, the pass that leads to a score.  In volleyball, at least in America, a set that leads to a spike point is an assist. In basketball, a pass that leads to a basket is an assist.  But in hockey, not only the pass that leads to a goal counts as an assist, but also the pass that leads to the pass that leads to a goal counts as an assist.  In some circles (i.e. Bill Simmons), that kind of assist is referred to a ‘hockey assist’.

In volleyball there are a lot of structural / organisational / communication errors where the fault seems to be obvious.

  • A tip falls in front of a defender.  The fault is obviously that the defender to not commit to defending the ball.  The obvious solution is to berate them for lack of effort and possibly some drill to encourage the player to change their habit.
  • A middle blocker has a chance to set a high ball but commits a ball handling error.  The obvious solution is to berate them for their lack of technical skill and possibly some drill to improve that technical ability.

You get the idea.  The wrong player receives the ball.  The wrong player sets the ball.  A player touches the net.  All simple errors with obvious solutions.

But what if things aren’t so simple.  What if there is such a thing as a ‘hockey error’.  I have written before that what looks like a lack of effort is most often actually a lack of readiness. In that example, the lack of effort is the error and the lack of readiness is the hockey error.  In the middle blocker setting example, the hockey error is probably not turning fast enough after landing from the block.  Many errors that are attributed to lack of calling, have as their hockey error a player moving towards the ball and then stopping.  Being in the wrong position is the hockey error in many different situations.

As a coach, focussing on the error can have some improvement on performance.  But focussing on the hockey error can have a profound effect on understanding of the game.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

The Coaching Is Not In The Interventions

There is a common quote applying to music that I first heard in a Phil Jackson book but have heard in varying forms many times since,

“Music is the space between the notes.”

The quote has been attributed among others to Claude Debussy, and it always makes me think about things like the interactions and relationships in the playing of whatever game is being talked about at the time.  A few days ago I read something that made me think of this idea directly in relation to coaching.

Most people think of coaching as being what the coach does during the game, the timeouts, the substitutions or if we want to go into real ‘depth’, the starting rotation.  Some smarter people understand that what happens in practice is equally important, the drills done, the feedback given, the time taken, the conduct of practice.

The moment I had was when it occurred to me that all of those things are interventions.  The notes, if you will.  But just as music is not in the notes, the coaching is not in the interventions.  The coaching is in the timing of the interventions.  It is choosing the moment when the feedback will have the greatest impact.  It is not giving any verbal feedback at all but allowing the player or team to learn the lesson by themselves.  It is allowing the errors that lead to learning.  It is not jumping up and down on the sideline berating players or the referee but trusting the team to carry out the vision of the game you have taught them in practice.

In short, the coaching is not in the interventions. The coaching is in the space between the interventions.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

Do Not Judge It, Solve It

One of the key inspirations behind the Volleyball Coaching Wizards project is Julio Velasco.  By any measure, Julio Velasco is one of the best, most innovative, most important volleyball coaches in history. Every time you watch volleyball, the game that you see is (partly) his product.  His influence on the game is profound.

But the reason he is such an inspiration for the project, is that while most volleyball people know his name and know that he is one of the most famous coaches in the world, outside the Italian / Spanish speaking world they have no idea about his actual teachings or philosophies or methodologies; the things that made his influence so profound.  The same applies to many other great, unknown volleyball coaches.

The goal of the Volleyball Coaching Wizards project is to make that knowledge more widely known and understood.

As an example, below are two clips from presentations Velasco made that have been subtitled into English.  Just as a taste.  They are great.

Hands v. Feet

I am fairly confident you already know where I stand on this issue.  If you don’t, you can catch up here, or here.  But this is it in a nutshell.

With your feet, you can save plays.

With your hands, you can make plays.

I’d like to say that this is my last word on the topic.  Somehow I doubt it 😀 😀

Blocking And Serving Effectiveness – The Answer?

Thanks for all comments and suggestions.  They were all thoughtful and helpful.

I did a poor job of explaining the situation so a few people misinterpreted the information and thought I was referring to sideout percentage.  The problem is that I never directly refer to serve quality, I only ever relate a serve to reception quality.  I understand that is a complicated way of thinking about it.

To rephrase my point, after a positive (+) serve, the team in question was much more likely to win a point if the serve was a jump serve than if it was a float serve.  For the record these are the actual figures.

opp rec pts total  ratio jump ratio float ratio
R- 187 396 0.4722 98 197 0.4975 88 197 0.4467

The ‘winning’ suggestion was the observation that the float servers are most often middle blockers who then must defend.  That is, the libero is not on court.  Breaking down the above situation by whether or not the middle blocker is defending, we get the following figures for the float serve.

Middle in defence 48 119 0.4034
Libero in defence 40 78 0.5128

The sample isn’t really big, but it seems to show that there is a fairly large ‘libero effect’, at least with this team.

Oddly, for the ‘2’ reception, the ‘libero effect’ is much smaller and doesn’t explain the differences so well, but for the moment I am satisfied.