Tag Archives: Volleyball Injuries

Ayak Bileği Yaralanmalarını Önleme

My recent post on preventing ankle injuries has been translated into Turkish by Serdar Mengi from the volleyball portal voleybolaktuel.com.  The translation appears here.

Ayak bileği burkulması, her düzeyde voleybolda en sık görülen akut yaralanmalardır. Yayınlanan bu makaleye göre, yaralanma nedeniyle kaybedilen süre, toplam sürenin % 30’unu oluşturuyor. Bu nedenle, teknik direktör mantıksal olarak, ekibindeki ayak bileği burkulmalarının sayısını ve şiddetini azaltması gerektiğinin farkında olmalıdır. Burkulmayı önlemek için, mantıksal olarak oyuncuların ayak bileklerini bantladığını ve / veya birkaç farklı ayak bileği koruyucusu kullandığı görülüyor. Ancak belki de bu tür bir yaralanmayı önlemek için daha fazla şey yapmamız gerekiyor. Sorunu biraz inceleyecek olursak.

Göz önüne alınması gereken ilk şey, ayak bileğindeki burkulmaların yaygın olması. Biz en yaygın voleybol yaralanmalarının bu olduğunu biliyoruz, fakat aslında bu gerçek mi?  2014 Dünya Şampiyona’sında, her 420 maçtan birinde, tek bir voleybalcu için bir ayak bileği burkulma ihtimalinin çok yüksek olduğu hesaplandı. Farklı bir bakış açısıyla baktığımızda, son iki sezonda bir ayak bileği burkulması yaşadım. Her oyuncunun sezon başına 50 net eylemi geçekleştirdiği var sayılırsa (hücum + blok gibi), bu 17.500 potansiyel yaralanmaya denk gelir. Pasörleri  ve liberoları çıkartacak olursanız, takımda on oyuncu kalır ve  iki sezon boyunca 175,000 potansiyel yaralanma, 1 gerçek sakatlık gerçekleşti. Bilinen ayak bileği burkulmaları yaygın bir voleybol yaralanması olduğudur, aslında bu kadar yaygın değildir. Aslında, bu miktar şaşırtıcı derecede nadirdirler.

Şimdi bir ayak bileği burkulmasının gerçekleşmesini düşünelim. En basit haliyle, iki (veya daha fazla) kişi aynı zemini kullanmaya çalıştığında bir ayak bileği burkulması oluşur. Ayak bileği burkulmalarını önlemenin en belirgin yolu, iki oyuncunun aynı zemini kullanmaya çalışmamasını sağlamaktır. Bunların daha az bir kısmı ise, koçun uygun sistem ve yapıları yerine getirmediğinden kaynaklanmaktadır. Her durumda sistem ve yapılar net olmalıdır.  Bu aynı zamanda taktiksel olarak mantıklıdır, çünkü aynı bölgede yer alan iki oyuncu karışıklığa neden olur ve diğer alanları açık bırakır. Oyuncu yerleşiminde ve aynı yerde yer almalarının önemli bir nedeni de olan vesilelerin çoğunluğu konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Son on yılda, konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanmayan, içinde bulunduğum herhangi bir uygulamada tek bir ayak bileği burkulması hatırlamıyorum. Bu, genel olarak odaklanma eksikliği veya yorulmadan kaynaklanabilir. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki, oyuncuların sıklıkla yorgun düştükleri ve en az odaklandıkları sezonun son ayında ayak bileği burkulmalarının% 80’i ortaya çıkıyor.

Özetlemek gerekirse, ayak bileği burkulması inanılmaz derecede nadirdir. Ve bu nadir sakatlığı önlemenin en iyi yolları ; iyi bir yerleşim sistemi, Eğitim ve antremanları iyi yönetmek, tamamen odaklanmaya yönelik bir ortam oluşturmaktır.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

Advertisements

Preventing Ankle Injuries

Ankle sprains are the most common acute injuries in volleyball at all levels.  According to this article on volleycountry.com they account for 30% of all time lost due to injury.  Logically therefore the coach must be aware of how to decrease the number and severity of ankle sprains in his team.  And so we will see players taping their ankles and / or wearing one of a number of different types of ankle braces.  Logical indeed.  But maybe we need to do more to prevent this kind of injury.  Let’s study the problem a little bit.

The first thing to consider is just how common are ankle sprains.  We know that they are the most common volleyball injuries, but are they actually common?  For the 2014 World Championships, I did a (very) rough calculation that an ankle sprain was likely to occur to an individual volleyballer about once every 420 matches.  Looking at it a different way, in the last two seasons I have had one ankle sprain.  (Very) roughly, that is 350 trainings and matches.  If every player has 50 net actions (spikes + blocks, ie potential injuries) per session, that comes to 17,500 potential injuries.  If you take out setters and liberos, leaving ten players in the team, that is 175,000 potential injuries over the two seasons, resulting in exactly one (1) actual injury.  It is obvious that while ankle sprains are a common volleyball injury, they are not actually common. In fact, they are astonishingly rare.

Let us now consider the mechanism of an ankle sprain.  In the simplest form, an ankle sprain occurs when two (or more) people try to use the exact same piece of floor*.  The most obvious way to prevent ankle sprains is to ensure that two players don’t try to use the piece of floor.  A small number of these are due to the the coach not having appropriate systems and structures in place.  The systems and structures must be clear in every situation.  This is also tactically logical, as two players occupying the same area both creates confusion and leaves other areas open.  The rest, and therefore vast majority, of occasions where two players are in the same space are simply due to lack of concentration.  In the last ten years, I don’t recall a single ankle sprain in any practice I have been involved in that was not the direct result of lack of concentration.  That can be caused by general lack of focus, or distraction, or by fatigue.  I can take that one step further, in my experience, 80% of ankle sprains occur in the last month of the season when players are often at their most fatigued and least focussed.

To summarise, ankle sprains are incredibly rare.  And the best way to prevent these incredibly rare events is have good systems in place, manage the training / competition load, ie fatigue, appropriately and maintain a focussed training environment.

Actually, that is just good coaching.


*Yes, sometimes players just fall over and sprain their ankles, but I think under the circumstances we can remove that situation from our consideration.


Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

The Danger Of Volleyball

Apparently during World Championships action today two players suffered ankle injuries in a single set.  With the foot injury suffered by the Bulgarian Yosifov earlier in the tournament (see video below), the ‘spate’ of injuries prompted a reader on the facebook page to comment that the FIVB needs to change the centre line rules.  I didn’t see either of the current actions so I don’t know if they were the result of legal or illegal actions so I’ll assume for the moment that they were both legal actions.

The first thing I will say is that Ruben Acosta tried to address this issue about ten years ago but despite his not inconsiderable power, he couldn’t even persuade people to have a discussion about it.  So the groundswell of support to change the rule is essentially zero.

Another thing that is essentially zero is the chance of incurring an ankle injury.  So the second thing I will say is that there is no reason to change the rule.  This week three players suffered very visible injuries.  Therefore we have the danger of net actions at the forefront of our mind.  But how dangerous are these actions in reality?  We know that in a men’s volleyball match each team has about 100 spikes per match.  Each of these theoretically creates an injury risk by having spikers and blockers jumping very close to each other.  So in a match we have 200 spikes.  In this tournament there are 103 matches.  In total there will be about 20,000 ‘injury risk moments’ of which three have led to injury.  That means there is an injury roughly every 6,500 actions.  The probability of injury is a number very, very close to zero.  If you look at it another way, the teams will play 206 matches this tournament.  That total of three injuries means a team could expect to have a foot injury about once every 70 matches, or an individual could have one about once every 420 matches.  In my team I have had one ankle injury during a match in the last five seasons, about 170 matches.

I think when an ankle injury occurs we should not think about how many of them there are, because there are actually hardly any.  We should be thinking of how few there are and how insanely improbable it is to happen at all.

The phenomenon of incorrectly judging probability is very common.  The most visible example being that of shark attacks.

 _________________________________________________________________________________________________

Read about the great new Vyacheslav Platonov coaching book here.

Cover v2

Previous Post – Bad Coaching 101